Bùi , T. H. G. ., Đoàn , D. T. . và Nguyễn, T. A. . (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG TẠI NGÀY THỨ 28 TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8356.