Nguyễn, T. Đào ., Ngô , G. M. . và Trần , N. Ánh . (2024) “GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8358.