Nguyễn, N. T., Trần , H. T. . và Hà, T. H. . (2024) “TỶ LỆ TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ DIQUAT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8359.