Đặng , V. Đức ., Nguyễn, T. T. ., Bùi , T. D. . và Lưu , Q. M. . (2024) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CẤP CỨU, ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NHỒI MÁU NÃO CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8361.