Cao, L. B. A. ., Trần , A. V. ., Tăng , K. H. và Lê, B. L. . (2024) “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH THOÁI HOÁ CỘT SỐNG CỔ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8363.