Nguyễn , T. L. ., Đỗ , A. T. ., Trần , T. . và Nguyễn, T. T. H. . (2024) “KẾT QUẢ HÓA TRỊ BỔ TRỢ SAU HÓA XẠ TRỊ TIỀN PHẪU VÀ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN CT3, 4N1-2M0 TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8365.