Nguyễn, T. T. H. ., Đỗ, T. Đạt . và Phan , T. H. T. . (2024) “KẾT QUẢ SẢN KHOA CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8366.