Trần , N. H. ., Phạm , V. M. . và Lê, H. P. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ TÌNH HÌNH TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC SHING MARK”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8367.