Lê, T. L. . và Nguyễn , N. C. . (2024) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH ĐƯỜNG BẠCH HUYẾT CHÍNH Ở BỆNH NHÂN TIỂU DƯỠNG CHẤP TỰ PHÁT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8368.