Trịnh , T. T. ., Diệp , T. M. ., Võ , Ý L. ., Trần , N. M. T. và Nguyễn, T. M. T. . (2024) “CHẤT LƯỢNG GIẤC NGỦ KÉM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI DÂN SAU NHIỄM COVID-19 TẠI QUẬN 6 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8369.