Phạm, T. T. T., Nguyễn, T. Đạt, Nguyễn, H. Q., Nguyễn, Q. Đại, Phạm, X. T. và Nguyễn, T. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ CÁC THÔNG SỐ HUYẾT ĐỘNG Ở BỆNH NHÂN SỐC GIẢM THỂ TÍCH ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỞ KHÁNG LỒNG NGỰC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8464.