Nguyễn, T. H. và Nguyễn, B. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT SỬA VAN HAI LÁ TRONG ĐIỀU TRỊ HỞ VAN HAI LÁ DO THOÁI HÓA VAN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8466.