Cao, V. C. và Tạ, M. C. (2024) “KẾT QUẢ XỬ TRÍ RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP CÓ ST CHÊNH LÊN ĐƯỢC CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8469.