Lê, Q. T., Nguyễn, Đỗ N. và Lê, Đình T. (2024) “VIÊM TẮC ĐỘNG MẠCH TẦNG DƯỚI GỐI CÓ BIẾN CHỨNG MẤT MÔ: KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8470.