Ngô, T. A., Nguyễn, Q. H., Đào, H. H., Nguyễn, T. Đông, Trần, Q. T., Hoàng, A. T., Hà, H. N., Đặng, C. H. và Hà, Đức L. (2024) “PHẪU THUẬT HYBRID ĐIỀU TRỊ BỆNH MẠCH CHI DƯỚI PHỨC TẠP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8471.