Phạm, H. K., Mai, T. Đạt và Trần, N. T. (2024) “ĐỐI CHIẾU KẾT QUẢ SIÊU ÂM HẠCH NÁCH VỚI KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH SAU MỔ TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8473.