Đỗ, M. H., Phạm, T. D., Trần, V. T. và Võ , N. C. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG CỦA SỐ LƯỢNG TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8475.