Ân, T. H. A., Lý, H. P., Hồ, Y. B., Đặng, T., Nguyễn, Q. V. và Trần, P. D. T. (2024) “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐOẠN ĐẠI TRỰC TRÀNG VỚI PHƯƠNG PHÁP KHÂU MŨI TÚI MÕM TRỰC TRÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8477.