Đỗ, T. N. L., Thịnh, T., Ngô, H. S., Dương, H. Q. và Nguyễn, H. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY LỒI CẦU XƯƠNG HÀM DƯỚI HAI BÊN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8478.