Tô, H. M., Trần, H. T., Nguyễn, A. T. và Nguyễn, H. Q. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỞ KHÍ QUẢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP NONG QUA DA TẠI TRUNG TÂM CẤP CỨU A9 – BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8479.