Đinh, N. S., Nguyễn, H. L. và Phan, T. L. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4L5 ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA ĐƯỜNG LIÊN BẢN SỐNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8480.