Đỗ, A. T., Lê, H. Q. và Trần, N. T. (2024) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ VÚ KHÔNG SỜ THẤY TRÊN LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8481.