Trần, Q. H. và Nguyễn, Đình B. (2024) “ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐC NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG VÀO TỪ HỆ TIẾT NIỆU TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8483.