Nguyễn, T. T. H. và Đỗ, T. Đạt (2024) “KẾT QUẢ SƠ SINH CỦA SẢN PHỤ VỊ THÀNH NIÊN SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8484.