Nguyễn, T. T. U. và Trương, N. L. C. (2024) “THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8485.