Nguyễn, T. K. H., Phan, T. C. và Lê, T. P. (2024) “HỘI CHỨNG CHÂN KHÔNG YÊN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8486.