Nguyễn, T. H. và Trần, D. C. (2024) “NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ XỬ TRÍ THAI NGHÉN THOÁT VỊ HOÀNH TRÁI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ-SẢN TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8488.