Vũ, T. T. H., Trần, T. T. T. và Bùi, T. X. (2024) “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT TIM MẠCH TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8489.