Trần, T. T., Nguyễn, T. T. D. và Phạm, H. V. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT GLÔCÔM TẠI BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8491.