Ngô, T. T. H. và Nguyễn, C. Y. (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN LOÃNG XƯƠNG CỦA NGƯỜI BỆNH TRÊN 40 TUỔI ĐẾN KHÁM TẠI VIỆN DINH DƯỠNG NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8493.