Lê, T. N. D., Nguyễn, Q. A., Phạm, T. K. T. và Phạm, T. N. B. (2024) “ỨNG DỤNG THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ BỆNH MẮT TUYẾN GIÁP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8494.