Lê, Q. N., Nguyễn, X. K. và Dương, Q. H. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+)”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8495.