Đỗ, T. H., Phạm, T. N. O., Phạm, M. H. và Phạm, M. H. (2024) “ĐẶC ĐIỂM BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8496.