Đoàn, K. T., Võ , T. M., Phạm, T. T. T. và Trương, H. K. (2024) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN GLÔCÔM KHÁNG TRỊ THỰC HIỆN QUANG ĐÔNG VI XUNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BỔ SUNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8497.