Trần, M. B. L., Đỗ, Đăng K., Lương, V. T. và Trần, T. V. (2024) “VAI TRÒ PHÂN ĐỘ GLASS TRONG ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU MẠN TÍNH ĐE DỌA CHI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8500.