Đỗ, A. T. và Nguyễn, T. T. (2024) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN IV - TÁI PHÁT VÀ/HOẶC DI CĂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8504.