Trần, Q. H. và Đậu, X. Y. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ XOẮN TINH HOÀN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2020 – 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8505.