Đoàn, A. T. và Nguyễn, T. Điệp (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ CHỎM VÔ KHUẨN XƯƠNG ĐÙI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG ANH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8506.