Đỗ, T. Đạt, Nguyễn, T. T. H. và Phan, T. H. T. (2024) “NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU ÁP XE VÚ Ở PHỤ NỮ CHO CON BÚ ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8507.