Lưu, V. T., Đỗ, T. T. H., Đinh, D. H., Nguyễn, T. M. H. và Phùng, H. Đại (2024) “TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG LIÊN CẤP HERMANN GMEINER, HÀ NỘI NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8509.