Nguyễn, H. Đông, Nguyễn, T. K. O., Nguyễn, T. H., Phạm, Đình M. và Lê, H. B. N. (2024) “ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN EP15A3 CỦA CLSI TRONG XÁC NHẬN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG PHENYLALANINE TRÊN HỆ THỐNG VICTOR 2D CỦA PERKIN ELMER”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8511.