Vũ, T. T., Lương, Q. C., Bùi, T. H. G. và Trần, H. T. (2024) “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8514.