Lê, T. H. và Hoàng, A. T. (2024) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC U VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U HẮC TỐ ÁC TÍNH MÀNG BỒ ĐÀO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8515.