Phạm, V. A., Trần, T. H., Dư, T. Q., Vũ, T. Ân, Nguyễn, T. L., Khương, K. D., Linus, O., Mattias, L. và Trần, K. T. (2024) “TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở BỆNH NHÂN VỊ THÀNH NIÊN 10-15 TUỔI NHIỄM HIV, NĂM 2020-2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8518.