Trần , B. T. . và Ngô , M. H. (2024) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI BỆNH TÚI PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8544.