Lê, H. N. . và Nguyễn , Q. A. . (2024) “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHÁM SÀNG LỌC CHỦ ĐỘNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA CÁC TRẠM Y TẾ TẠI QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8545.