Lê, T. V. H. ., Trần , T. H. ., Cao , T. P. D. . và Nguyễn , T. H. . (2024) “RỐI LOẠN LO ÂU Ở SINH VIÊN Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8546.