Nguyễn , T. N. ., Vũ , B. N., Vũ , T. L. . và Trần , X. N. . (2024) “KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TỰ CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8548.