Giáp, Ánh T., Nguyễn , V. H. và Nguyễn , T. T. . (2024) “PHÂN LOẠI TOAST VÀ MỘT SỐ BIẾN THỂ GEN LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO TRẺ TUỔI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8549.