Lê, Q. H. ., Nguyễn , T. H. ., Nguyễn , T. H. ., Nguyễn , Q. H. . và Nguyễn , V. B. H. . (2024) “KHẢO SÁT TỈ LỆ HUYẾT KHỐI TIỂU NHĨ TRÁI TRÊN SIÊU ÂM TIM QUA THỰC QUẢN Ở NGƯỜI CAO TUỔI RUNG NHĨ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8551.